Кандидат-студент 2017

Archive for the ‘Великотърновски университет’ Category


И тази година се очаква специалност Право да е една от най-предпочитаните във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Кандидатстудентските изпити по история и по български език и литература представляват тестове.

Балообразуване: оценката от изпита по история (удвоена) + оценката от изпита по български език + оценката по български език и литература от дипломата + оценката по история от дипломата. Максимален бал – 30,00.

За 2017 г. са обявени следните дати за изпитите:
История: 19евруари, 9:00; 26 март, 9:00; 23 април, 9:00; 7 юни, 9:00.
Български език и литература: 18 февруари, 9:00; 25 март, 9:00; 22 април, 9:00; 6 юни. 9:00.
Източник. Прочетете остатъка от публикацията »

Advertisements

Рейтнгова система ЮФ 2014

Прочетете остатъка от публикацията »


Тук можете да видите датите за изпитите по История иа България и Български език и литература в университетите в цялата страна, както и сроковете за подаване на документи. Справката съдържа данни за изпитите по история и БЕЛ в Софийски университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, Русенски университет, Югозападен университет, Варненски свободен университет и Бургаски свободен университет.

http://kandidatstvane-su.hit.bg/pravoksk2011.pdf


Започна подаването на кандидаттстудентски документи за изпитите във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Срокът з аподване на документи за предварителните изпити е от 1 март до 1 април 2011 г., а за редовните – от 15 юни до 4 юли 2011 г.

Ето и графикът за предварителните изпити:

Д А Т А
КОНКУРСЕН ИЗПИТ
Начален час
9 април
Тест по български език
Проверка на говорните и комуникативни способности
9.00 ч.
14.00 ч.
10 април
Български език и литература
История на България (тема)
Английски език
Математика
Тест по информатика и информационни технологии
Икономика
Физическо възпитание
Музика
Проверка на говорните и комуникативни способности
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
9.00 ч.
14.00 ч.
16 април
Тест по история на България
Проверка на говорните и комуникативни способности
9.00 ч.
14.00 ч.
17 април
География на България (тема)
Тест по география на България
Богословие
9.00 ч.
9.00 ч.
14.00 ч.

Уроци за кандидат-студенти

И през 2011 г. кандидатстудентският изпит по История на България във Великотърновкси унвиерситет „Св. св. Кирил и Методий“ ще остане в два варианта. Кандидат-студентите ще могат да избират между писането на тема и решаването на тест. Оценката от теста и от темата в кандидатстудентскат кампания 2011-2012 ще бъдат отново абсолютно равностойни. Конкурсният изпит по История на България във Велико Търново включва събитията от българската история в периода от създаването на бълггарската държава до края на Първата световна война. Ето и подробната програма (конспект) за изпита по История на България във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“:

Прочетете остатъка от публикацията »


Програма (конспект) за кандидатстудентския изпит по История на България (тема) за Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ за прием 2010. Програмата за провеждане на конкурсния изпит по история на България – І (тема), е съобразена със задължителната подготовка по „История и цивилизация” за 11 клас на СОУ. В нея са включени основни моменти от изучавания учебен материал за периода от създаването на българската държава до Първата световна война (включително).

През последните години са изтеглени следните теми за конкурсния
изпит по История на България:
1994 “България при хановете Крум и Омуртаг”
1995 “Участие на България в Балканските войни (1912–1913)”
1996 “България при Симеон Велики. Златен век на българската
книжовност и култура”
1997 “България по времето на цар Симеон Велики”
1998 “Движение за новобългарска просвета и култура”

Прочетете остатъка от публикацията »


Молби за участие в първия етап на кандидатстудентските изпити се подават от 1 март до 1 април 2010 г. включително и в съботните и неделни дни в бюрата за прием на документи.

Документи за кандидатстване и участие във втория етап на кандидатстудентските изпити се подават от 15 юни до 6 юли 2010 г., включително съботни и неделни дни.

Необходимите документи за явяване на конкурсни изпити през месец април са:

– молба до ректора;
– лична карта и копие на личната карта (личната карта се връща веднага след подаване на молбата);
– квитанция за платена такса за участие в конкурсен изпит, утвърдена от Министерския съвет. Таксата се заплаща при подаване на документите (30 лв. за един изпит + 25 лв. за всеки следващ).

Прочетете остатъка от публикацията »


Advertisements